Porinurme solar plants

Asukoht:
Tartumaa
Paigaldusviis:
On ground, fixed

General info

  • Product: Winaico
  • Inverter: Huawei
  • Panel count: 4032
  • Electricity production: ca 1050 MWh in a year
  • Consumption coverage: 280 medium size households
  • CO2 savings: 860 tons

Tulemus

Porinurme päikeseelektrijaamad asuvad Tartumaal ning nende koguvõimsus on 1108,8 kW.

Päikeseelektrijaam toodab energiat, mis võimaldab katta üle 280 keskmise kodutarbija aastase elektrivajaduse. Päikeseelektrijaama ehitamisel kasutati Premium klassi WINAICO 275 W polükristallpaneele. Inverteriteks kasutasime HUAWEI 36-KTL seadmeid. Jaama alusraamistiku paigaldus teostati spetsiaalse mehhanismi abil, mis rammis terasest tugipostid 1,5 m sügavusele maasse. Üle interneti on võimalik jälgida elektrijaama toodangut ning juhtida kõiki inverteri funktsioone.

Leave us a messsage.

"*" indicates required fields

Hidden
Hidden
Hidden
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Let's work together!

Leave us a message.

bool(false)