Smarteconi pikaajaline kogemus: kuidas saavutada edu rahvusvahelisel päikeseenergia turul?

Päikeseparkide arendamise potentsiaal on Baltimaades suur, kuid seni veel alakasutatud. Taastuvenergia valdkonna pikaajalise kogemusega Smarteconi tegevjuhi Magno Kure sõnul on üks peamisi murekohti elektrivõrgu suutmatus tootjaid võrku liita.

Muutunud geopoliitiline olukord ja European Green Deal kava survestavad Euroopa Liitu 2050. aastaks kliimaneutraalseks muutuma ja sunnivad riike otsima võimalusi fossiilsete kütuste asendamiseks ja energia sõltumatuse tagamiseks. Üheks lahenduseks oleks päikeseelektrijaamade poolt toodetud elekter.


Läti, Leedu ja Eesti elektritarbijad investeerivad üha enam päikesepaneelidesse, paigaldades neid oma koduaeda, majade katustele või hangitakse elektrit kodust kaugemal asuvatest päikeseparkidest. Paraku seisab päikeseelektrijaamade arendamine Eestis silmitsi väljakutsetega. Kure sõnul on suur puudus spetsialiseerunud ettevõtetest, kes suudaks kohaneda erinevate riikide nõuetega, omaks vajalikke teadmisi, kogemusi ja professionaalset meeskonda. Oluline ei ole üksnes suutlikus juhtida suure ulatusega rahvusvahelisi projekte, vaid ka tööde tõrgeteta elluviimine ja juba valminud parkide hooldus.

 

“Oleme juba üle 10 aasta töötanud sihipäraselt selles suunas – hoolitseme päikeseelektrijaamade rajamise ja hoolduse eest. Oma varasemate töödega oleme tõestanud oma meeskonna võimekust keerukate projektidega tegeleda. Meie meeskonda kuuluvad kõrgelt kvalifitseeritud projekteerijad, insenerid ja projektijuhid,” ütleb Smarteconi tegevjuht Magno Kure. Ettevõtte asutaja ja tegevjuhi sõnul on kogemusi kogutud projektide mahtu pidevalt kasvatades. Kümme aastat tagasi alustas Smartecon Eesti väikeettevõttena, praegu teostab firma projekte Baltikumis ja lähiajal ka Skandinaavias: ehitab 130 megavatise koguvõimsusega päikeseparke ja arendab 224 megavatise koguvõimsusega päikeseelektrijaamu.

Arengut takistab pädevuse puudumine

Nõudlust taastuvenergia järele ei suuda praegune päikeseparkide arendamine tempo hoovata. Arendajad ei saa soovitud kiirusel projektidega edasi liikuda, sest teel seisavad olulised probleemid.

 

Põhiliseks murekohaks on asjaolu, et rahvusvahelisel turul on puudus projektijuhtimisega tegelevatest firmadest ja valdkonna spetsialistidest, kes suudaksid tagada projektide sujuva ettevalmistamise, juhtimise ja teostuse. On ettevõtteid, kes suudavad ühe osa neist ülesannetest ära teha, kuid edasise jaoks puuduvad neil vastavad kogemused ja professionaalsed insenerid või projekteerijad.

 

Teine väljakutse on päikesepargi [MK1] elektrivõrkudega ühendamine. Päikesepargi paigaldamine on kogu töö üks osa. Teine väljakutse on elektrijaama turvaline ühendamine elektrivõrkudega, mille puhul seistakse sageli silmitsi teatud probleemidega. Eri riikides on erinevad nõuded, eeskirjad ja menetlused, mistõttu suudavad väga vähesed töövõtjad neid ülesandeid tõrgeteta teostada.

 

 Kure sõnul on olemas ka kolmas väljakutse – on tõsine puudus ettevõtetest, kes suudaks pakkuda varahaldusteenust. Ainult päikeseelektrijaama pargi paigaldamisest ei piisa. Selleks, et see park korralikult töötaks, tuleb parki järjepidevalt hooldada, kuid märkimisväärne osa töövõtjatest ei suuda sellist teenust pakkuda.

Kasutegurid investoritele ja arendajatele

Kümne tegutsemisaasta jooksul on Smartecon teostanud üle 1000 projekti erinevates riikides, projektide koguväärtus on üle 50 miljoni euro.

 

Ettevõte oli oma valdkonnas üks esimesi tegijaid Eestis, osales aktiivselt päikeseparkide arendamises, aitas välja töötada standardeid ja panustas Eesti Päikeseelektri Assotsiatsiooni loomisesse. Kõik see on andnud ka tulemusi – Eestist on saanud üks maailma juhtivaid päikeseenergiat kaasavaid turge.

 

Kure sõnul koosneb ettevõtte tiim kõrgelt kvalifitseeritud professionaalidest, kel on suurte projektide juhtimise kogemus ja teadmised päikesepargi projekteerimisest. Seda silmas pidades on Smarteconi tiim fookust hoidnud alati kõige efektiivsemate lahenduste leidmisel.

 

“Meie meeskond mitte ei tunne ainult Balti riikide liitumisnõudeid, vaid meil on ka kogemused ja partnereid teistes Euroopa riikides, millest tulenevalt saame pakkuda tõhusaid lahendusi suurte rahvusvaheliste projektide teostamiseks, sealjuures suudame projekte elluviies ja hooldades hoida kvaliteedi sama kõrgel tasemel nagu kohalike projektide puhul,” rõhutab Smarteconi tegevjuht Magno Kure.

 

Energia ülemineku indeksi järgi on Eesti 120 riigi seas kümnendal kohal (Läti 26, Leedu 36).

See peegeldab Eesti päikeseenergia suurt arengut ja Smarteconi kogemuste väärtust arenenud turul.

Tulevik on päikeseparkide arendamine

Balti riigid tegelevad taastuvate energiaallikate arendamisega, suunates ressursse päikeseenergiasse ja ühtse riikidevahelise võrgu ehitamisse.

 

“Riigid vastutavad ise oma elektrivõrkude arendamise eest. Oluline on aegsasti tegeleda võrkude planeerimise, ehitamise ja targa juhtimisega, et nad suudaksid vastu pidada suure võimsusega päikeseelektrijaamade võimsusele. Vajadus päikeseenergia järele suureneb tulevikus veelgi, sest Euroopa Liidu riigid on võtnud endale kohustuse vähendada CO2 heitkoguseid ja see tähendab elektrifitseerituse olulist suurenemist. Kui tegeleda parkide arendamisega ja tagada nende hooldus, on võimalik neilt energiat saada vähemalt 30 aastat,” ütleb Magno Kure.

Jäta meile teade.

"*" tähistab kohustuslikke välju

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Teeme koostööd!

Jäta meile teade.

bool(false)